MLNR

Programul Național Bursier „Viitorul României”

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Marea Lojă Națională din România din 05.11.2011, a fost implementat Programul Naţional Bursier „Viitorul României”. Programul prevede constituirea unui fond, ce se bazează pe contribuţia anuală fixă şi obligatorie a tuturor membrilor organizaţiei, din care se acordă anual 15 burse (250 euro/lună) pentru studenţi eminenţi admişi în universităţi de stat, pentru întreaga perioadă a studiilor de licenţă. Studenţii sunt selectaţi anual pe baza rezultatelor şcolare în liceu şi a rezultatelor admiterii la facultate. Bursa este menţinută cu condiţia controlului semestrial şi menţinerii performanţelor universitare. Scopul programului este de a stimula performanţa în învăţământul universitar şi de a crea în rândul elevilor emulaţia necesară accesului la aceste burse, determinând creşterea de ansamblu a performanţelor în învăţământul liceal. Programul a debutat cu anul universitar 2012 – 2013, atribuindu-se primele 14 burse pentru studenţi în anul I. Suma alocată Programului în 2012 a fost de 49.500 RON, în 2013 de 181.125 RON, iar în 2014, până în prezent, încă neacordându-se bursele pentru tinerii admiși la facultate în 2014, de 117.000 RON.