MLNR

Vizita P:.R:.Fr:.Radu Bălănescu, Mare Maestru al M:.L:.N:.R:., la Comisia Europeană

Bruxelles 1

Urmărind continuitatea dialogului cu M:.L:.N:.R:. iniţiat în 2010, Biroul Consilierilor pentru Politici Europene (BEPA) a invitat Marea Lojă Naţională din România să participe la întrunirea organizată de Birou cu reprezentanţii organizaţiilor filosofice şi non-confesionale din Europa în toamna anului 2011, printr-o scrisoare adresată de Preşedintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, Marelui Maestru al M:.L:.N:.R:., Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu. Desfăşurată la Bruxelles, în 30 Noiembrie 2011, reuniunea a avut tema Un parteneriat pentru democraţie şi o prosperitate comună: voinţa comună de promovare a drepturilor şi libertăţilor democratice şi a fost co-prezidată de Preşedintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, de Preşedintele Parlamentului European, domnul Jerzy Buzek, şi de Preşedintele Consiliului Uniunii Europene, domnul Herman Van Rompuy.

Reprezentând Marea Lojă Naţională din România în cadrul conferinţei, P:.R:.Fr:. Radu Bălănescu, a fost unul dintre puţinii invitaţi care a luat cuvântul şi a ţinut un discurs, foarte bine primit de participanţi.
„În discursurile rostite, cei trei conducători ai structurilor europene – José Manuel Barroso, Jerzy Buzek şi Herman Van Rompuy – au adus în discuţie şi au subliniat în mai multe rânduri că organizaţiile filosofice şi non-confesionale din Europa, printre care se numără şi Marea Lojă Naţională din România, trebuie să devină principalul vector de promovare a valorilor europene în cadrul societBruxelles 3ăţilor civile din ţările respective.
Nu trebuie să rămânem pasivi şi nu trebuie să ne mulţumim cu statutul de simpli participanţi la acest gen de întâlniri, ci să punem în practică problemele ridicate în cadrul respectivei conferinţe.
Drept urmare, în anul calendaristic 2012 Marea Lojă Naţională din România trebuie să organizeze un număr de două sau trei simpozioane sau conferinţe pe tema enunţată în cadrul conferinţei din Bruxelles, intrând, evident, pe direcţii mai detaliate şi invitând şi reprezentanţi de seamă ai societăţii civile”, a precizat Marele Maestru al  M:.L:.N:.R:., P:.R:.Fr:. Radu Bălănescu.

Având în vedere aceste obiective şi necesitatea de a sprijini eforturile structurilor europene şi pe perioada dintre întâlnirile oficiale ale BEPA cu organizaţiile filosofice şi non-confesionale din Europa, care sunt organizate, tradiţional, către sfârşitul anului, conform angajamentului luat de P:.R:.Fr:. Radu Bălănescu cu privire la iniţiativa românească, Marea Lojă Naţională din România, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Dezvoltare şi Cooperare Europeană, a organizat o conferinţă follow-up a reuniunii din Bruxelles din 30 Noiembrie 2011. Conferinţa s-a desfăşurat în data de 30 Iunie 2012, în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" din Bucureşti, şi a avut tema "Nivelul de prosperitate european; o perspectivă asupra contribuţiei noilor state membre ale Uniunii Europene la strategia pentru prosperitate durabilă a Europei".

Moderatorul conferinţei a fost Dr. Erhard Busek (Preşedinte al Forumului Economic Vienez, Preşedinte al Institutului pentru Dunăre şi Europa Centrală, Co-coordonator al Iniţiativei de Cooperare Sud-Est Europene, membru al Consiliului European pentru Toleranţă şi Reconciliere, membru al Comisiei pentru Educaţie a Comisiei Europene). Invitaţii speciali ai conferinţei au fost: 

- P:.R:.Fr:. Radu Bălănescu, Marele Maestru al Marii Loji Naţionale din România;

- P:.R:.Fr:. Mircea Gheordunescu, Mare Maestru de Onoare Ad-Vitam al Marii Loji Naţionale din România şi Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Dezvoltare şi Cooperare Europeană;

- D-na Mireille Rădoi, Director General al Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I";

- Dl. João Diogo Pinto (Secretar General al Mişcării Europene),

- Dl. Bernard Snoy (Preşedintele internaţional al Ligii Europene pentru Cooperare Economică),

- D-na Ramona Mănescu (coordonator ALDE în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională şi membru supleant al Comisiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Afaceri Sociale),

- Dl. Ion Enciu (membru al Comisiei pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne şi al Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie).

Conferinţa s-a bucurat de o largă participare din rândul membrilor de marcă ai societăţii civile, precum şi din rândurile Fraţilor din Ordin. Iniţiativa M:.L:.N:.R:. a adus astfel o valoare adăugată demersului european, prin organizarea unei dezbateri publice pe teme concrete ale Europei noastre unite, menită să genereze produse de ordin practic ale întâlnirilor anuale ale instituţiilor europene cu organizaţiile filosofice şi neconfesionale din Europa.
Acest tip de Simpozioane şi conferinţe vor deveni o constantă în viaţa societăţii civile, deoarece este obligaţia noastră, atât ca cetăţeni ai României, dar şi ca Fraţi, să luptăm pentru respectarea valorilor Democraţiei şi a Libertăţilor Democratice în ţara noastră” a subliniat Marele Maestru al Marii Loji Naţionale din România, P:.R:.Fr:. Radu Bălănescu.

Good soundness can be described as the condition where both our body as well as our mind are functioning right. At times remedies help us. Nowadays, it is not so easy to find reliable source. Let's talk about some medicaments. Antabuse treating alcoholism addiction, as part of a complete treatment program. Again it may also be used to treat other conditions as determined by your physician. Other example is Cialis. Many individuals think about price Comparison. Where you can read thorough information about cost of cialis? Betweentimes people are looking for drugs to resolve sexual health problem. Commonly when something goes wrong with your penis, it can act your sex existence as well as your overall well-being. There are divers things that can result in impotency. Prescription remedies can help us, but they can also come with dangerous side effects. It's essential to bear in mind that not all remedies are safe. Patients have to always ask health care vocational for vocational consultation about Cialis. Sure thing, online pharmacy can at an easy rate help you for solving your all soundness disturbances.