MLNR

Discurs Convent Noiembrie 2012

Iubiţi Fraţi,

Astăzi, la doi ani de la momentul în care aţi decis ca proiectul „MASONERIA ROMÂNĂ PENTRU ROMÂNIA” să devină Programul de Guvernare al Marii Loji, pot să vă spun cu tărie şi încredere că trăim o periodă unică în istoria Masoneriei Române.

Unitatea tuturor membrilor Obedienţei, coeziunea existentă la nivelul M:.L:.N:.R:. în general şi în fiecare Atelier în particular, ne face să fim convinşi că singura noastră direcţie este aceea de a ne construi cu încredere viitorul, că deschiderea fiecărui Mason către Fraţii lui şi a tuturor Fraţilor către Societatea Civilă este un ţel aproape de înfăptuire, care ne va face să fim, aşa cum v-am promis, mândri că suntem Masoni.

Înţelepciunea, Forţa şi Frumuseţea armoniei cu care v-aţi implicat în toate proiectele M:.L:.N:.R:. au dus la poziţionarea Masoneriei Române în postura de exemplu ce se doreşte urmat în cadrul Lanţului Masonic Universal.

Aceste aprecieri vin către noi în mod constant din partea conducătorilor Marilor Loji cu tradiţie în întreaga lume, care au remarcat strategia pe care M:.L:.N:.R:. a adoptat-o, de deschidere şi transparenţă către Societatea Civilă, dar şi de concentrare a energiilor interne în scop creator, în folosul Fraţilor.

Am ajuns la momentul în care examenul maturităţii noastre, atât pe plan intern cât şi pe plan extern să devină un hotar simbolic, pe care, din punct de vedere moral, fiecare dintre noi l-a depăşit.

Să nu uităm niciodată că toţi Fraţii trebuie să practice în afara Lojii responsabiliţăţile şi virtuţile învăţate în interiorul ei; şi prin răbdarea lor, toleranţă, cinste, sinceritate, discreţie, echitate şi o profundă consideraţie faţă de adevăr şi onoare, trebuie să-i convingă pe toţi cei care îi cunosc de excelenţa Instituţiei noastre, cu oameni buni şi demni, asemeni lor.

Onoarea, reputaţia şi utilitatea fiecărei Loji în parte şi implicit a Marii Loji, depinde în primul rând de modul în care fiecare dintre noi se achită de îndatoriri.

Avem obligaţia de a-l motiva pe nepăsator şi de a-l încuraja pe abătut, iar această influenţă trebuie să se simtă şi în afara Lojii - pentru Societate, pentru Naţiune, pentru Umanitate.

Numai astfel, peste ani, exemplul dat de fiecare va rămâne ca cea mai bună şi strălucită lecţie pentru urmaşii noştri. Să le arătăm pe ce cale să paşească şi cum să acţioneze mai bine spre a se dovedi demni de Ordinul lor, pentru a fi astfel îndreptăţiţi la gratitudinea lui.

Stă în puterea fiecăruia să fie un exemplu pentru cei din jur şi pentru urmaşi, sau, din contră, să fie un simplu trecător prin viaţă.

Aveţi curajul să vă urmaţi Intuiţia şi Conştiinţa, pentru că ele ştiu ceea ce vă doriţi să faceţi în viaţă.

Am zis!

Radu Bălănescu

Mare Maestru