MLNR

Discurs 1 Decembrie 2011

Iubiţi Fraţi,


Ziua Naţională a României este ziua în care sărbătorim Unirea tuturor Românilor.

Este o zi cu profunde semnificaţii istorice, dar şi un subiect care trebuie să ne dea de gândit şi să ne facă să privim cu încredere în viitor, dacă ştim să trăim prezentul aşa cum se cuvine.

Pacea, Toleranţa şi Armonia trebuie să ne caracterizeze pe toţi, iar deciziile noastre trebuie să fie în deplină concordanţă cu moştenirea lăsată nouă în urmă cu 93 de ani.

Noi suntem primii care trebuie să dăm un exemplu de Unitate şi Iubire Frăţească, pentru că numai Uniţi şi Împreună putem fi un adevărat Vector cu privire la soluţionarea problemelelor actuale şi putem scrie o nouă pagină de istorie, prin implicarea noastră mai activă în Societatea Civilă.

Datoria fiecăruia dintre noi este să luptăm pentru Unitatea, Suveranitatea şi Independenţa Patriei noastre România şi să fim un real şi permanent sprijin pentru Poporul Român, din care ne tragem şi ai cărui exponenţi de marcă suntem.

"Masoneria Română pentru România" este un program prin care M:.L:.N:.R:. a devenit o organizaţie tot mai respectată pe plan intern, dar şi internaţional.

Good health can be described as the condition where both our body as well as our mind are functioning right. At times remedies help us. Nowadays, it is not so easy to find reliable source. Let's talk about some medicaments. Antabuse treating alcoholism addiction, as part of a complete treatment program. Again it may also be used to treat other conditions as determined by your physician. Other example is Cialis. Many individuals think about price Comparison. Where you can read detail info about cost of cialis? Betweentimes people are looking for drugs to resolve sexual health problem. Commonly when some goes wrong with your penis, it can act your sex breath as well as your overall well-being. There are divers things that can result in impotence. Prescription remedies can help us, but they can also come with dangerous side effects. It's essential to remember that not all remedies are safe. Patients have to always ask soundness care professional for professional consultation about Cialis. Sure thing, online drugstore can at an easy rate help you for solving your all soundness disturbances.

În acest sens, amintesc nu numai onoarea ce ne-a fost acordată pentru Oraganizarea Conferinţei Mondiale a Marilor Loji, în anul 2014, dar şi nenumăratele recunoaşteri în cadrul Lanţului Masonic Universal, prin care M:.L:.N:.R:. este considerată una dintre cele mai proeminente Masonerii din Lume.

La nivel instituţional, recunoaşterea poziţiei importante a M:.L:.N:.R:. este subliniată şi de prezenţa mea în calitate de Mare Maestru la Consiliul Europei, la discuţia organizată în cursul zilei de ieri de către Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, la reuniunea cu tema: „Un parteneriat pentru democraţie şi o prosperitate partajată; voinţa comună de promovare a drepturilor şi libertăţilor democratice”.

Avem datoria să lăsăm urmaşilor noştri o moştenire de care să fie mândri, să dăm un exemplu de Toleranţă, Unitate şi respect pentru adevăratele Valori.

Pentru a putea scrie pagina noastră de Istorie şi pentru a putea lăsa Urmaşilor noştri o Masonerie puternică şi respectată, trebuie, ca şi înaintaşii noştri în ziua de 1 Decembrie 1918, să fim uniţi şi responsbili, având credinţa că numai împreună, Masoneria Română poate lupta pentru împlinirea dezideratelor Patriei noastre, România.

La Mulţi Ani România!
La Mulţi Ani Fraţii mei!

Am zis!