MLNR

Declaraţie de principii

  DRS5792Marea Lojă Naţională din România este continuatoarea legitimă, de jure şi de facto, a Marii Loji întemeiată la 20 Septembrie 1880, sub conducerea primului Mare Maestru al M:.L:.N:.R:., P:.R:.Fr:. Constantin Moroiu.

Marea Lojă Naţională din România este o asociaţie constituită potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. Prin Hotărârea cu nr. 561 din 15 Aprilie 2004, Guvernul României a recunoscut Marea Lojă Naţională din România ca Asociaţie de Utilitate Publică.

Marea Lojă Naţională din România se supune întru totul Constituţiei şi legilor României şi solicită tuturor membrilor săi - sub sancţiunea excluderii din Ordin - să respecte legislaţia Statului Român şi să îşi îndeplinească îndatoririle civice faţă de Patrie. Membrii Marii Loji Naţionale din România sunt obligaţi la o necondiţionată loialitate faţă de România şi interesele sale naţionale, precum şi la promovarea idealurilor de Pace, Toleranţă şi Fraternitate Universală.

Marea Lojă Naţională din România adoptă şi respectă cu stricteţe Străvechile Landmark-uri ale Francmasoneriei Regulare Universale şi Principiile Fundamentale de Regularitate şi Recunoaştere enunţate de Marea Lojă Unită a Angliei în "Scopurile şi Raporturile Ordinului" şi în "Principiile Fundamentale pentru Recunoaşterea Unei Mari Loji". De asemenea, Marea Lojă Naţională din România adoptă şi respectă următoarele seturi de legi fundamentale ale Francmasoneriei Regulare Universale: "Îndatoririle şi Rânduielile din Străvechime" şi "Îndatoririle unui Francmason".

Marea Lojă Naţională din România este un Corp Masonic Suveran şi Independent, care practică Francmasoneria strict în Gradele de Ucenic, Calfă şi Maestru. Ea nu recunoaşte şi nu admite existenţa nici unei autorităţi Masonice superioare, oricare ar fi titulatura acesteia. 

Marea Lojă Naţională din România proclamă cu tărie credinţa în Marele Arhitect al Universului, în voinţa Sa revelată şi în nemurirea sufletului.

Cele Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei Regulare Universale (Cartea Legii Sacre, Echerul şi Compasul) trebuie să fie întotdeauna deschise pe Altar atunci când Marea Lojă sau Lojile din Obedienţa sa îşi desfăşoară Lucrările Rituale. Toate Jurămintele Masonice se depun pe Cartea Legii Sacre, Echer şi Compas.Componenţa Marii Loji Naţionale din România şi a fiecărei Loji în parte din Obedienţa sa este exclusiv masculină.

În cadrul Lucrărilor Marii Loji Naţionale din România şi ale Lojilor din Obedienţa sa discuţiile cu privire la religie, politică şi interese economice sunt strict interzise. Marea Lojă, ca Instituţie Masonică Regulară, şi membrii săi componenţi, în mod individual şi în grup, atât timp cât o fac în calitate de Masoni, sub nicio formă şi în niciun context, nu îşi exprimă opiniile asupra politicii interne sau externe a Statului Român sau a oricărui alt Stat.

Membrii Marii Loji Naţionale din România au obligaţia absolută de a respecta cu stricteţe şi de a conserva deplină regularitate a Marii Loji în general şi a Atelierului din care fac parte, în mod particular, iar deciziile şi Lucrările lor trebuie să fie în deplină concordanţă cu Landmark-urile, Principiile de Regularitate, Constituţia şi Regulamentul General ale Marii Loji Naţionale din România, Decretele şi deciziile Marelui Maestru, cât şi cu Hotărârile Marelui Consiliu şi ale Conventelor M:.L:.N:.R:..

Niciun Frate nu are dreptul să recunoască sau să întreţină relaţii masonice cu Loji Simbolice, Mari Loji sau alte Corpuri masonice care admit femeile drept membri, care nu cred în existenţa Marelui Arhitect al Universului şi în nemurirea sufletului, care nu deschid Cartea Legii Sacre, Echerul şi Compasul în timpul Lucrărilor sau care neagă esenţa Legendei Gradului de Maestru Mason.

Fiecare membru al Marii Loji Naţionale din România are obligaţia să manifeste în toate împrejurările comportamentul unui om onorabil şi de bune moravuri, respingând viciul, intoleranţa, ateismul, extremismul şi totalitarismul de orice natură. Toţi membrii M:.L:.N:.R:. trebuie să evite orgoliile şi disensiunile personale şi să prevină excesele şi abuzurile de orice natură. Fiecare membru al Marii Loji Naţionale din România trebuie să promoveze valorile etice ale societăţii, să cultive îndatoririle şi virtuţile sociale şi să transmită mai departe, nealterate, ştiinţa şi înţelepciunea Artei Regale, în măsura persuasiunii şi capacităţii intelectuale proprii.

Good health can be described as the state where both our body as well as our mind are functioning right. At times remedies help us. Nowadays, it is not so easy to find reliable source. Let's talk about some medicaments. Antabuse treating alcoholism addiction, as part of a complete treatment program. Again it may also be used to treat other conditions as determined by your physician. Other example is Cialis. Many individuals think about price Comparison. Where you can read detailed info about cost of cialis? Betweentimes humanity are looking for drugs to resolve sexual health problem. Commonly when some goes wrong with your penis, it can act your sex life as well as your overall well-being. There are divers things that can result in impotence. Prescription remedies can help us, but they can also come with dangerous side effects. It's essential to think that not all remedies are safe. Patients have to always ask soundness care professional for occupational consultation about Cialis. Sure thing, online pharmacy can at an easy rate help you for solving your all health disturbances.